Zahidcegla

Recomendările

Recomendările la exploatarea cărămizii pentru făţuire, cărămizii decorative hiperpresate

Recomendările

la exploatarea cărămizii pentru făţuire,
cărămizii decorative hiperpresate
 • Alegerea maistrului competent şi cu experienţă


  Cărămida din beton pentru făţuire este un material cu mică absorbţie. Din această cauză mortarul trebuie să fie dur, fără umezeală de prisos. La apasarea şpaclului sub unghi de 45° mortarul, ce se află pe el, nu trebuie să lunece.

 • Imaginea schematică a proiectului.
 • Hidroizolarea temeliei este garanţia trăiniciei clădirii.


  Nu neglijaţi cu hidroizolarea zidirii, pentru ca să nu permiteţi ridicarea capilară a apei din sol sau din temelia pregătită pentru zidire.

 • Folosiţi pentru zidire nisip alb (de cuarţ).
 • Folosiţi pentru zidire ciment alb nu mai jos de marca M 500 fără zguri.


  Dacă pregătiţi singuri mortarul, trebuie de folosit cimentul portland de tip PC-400, PC-500 fără amestecături, şi de a folosi cimenturi hidrofobi sau ce se plastifică, ce pot micşora proporţia apei şi cimentului şi proprietatea mortarului de absorbţia capilară.

 • Nu permiteţi să nimeriească mortarul pe faţadă cărămizii


  La executarea lucrărilor de zidire este foarte important de evitat murdărirea suprafeţelor cărămizii. Este interzis de uns cu mortar suprafaţa feţei. Trebuie de îndesat maximal îmbinările orizontale şi verticale ale zidirii.

 • Se lucrează la zidire în vreme favorabilă


  După terminarea lucrărilor este necesar de protejat zidirea proaspăta de căderea pe ea a precipitaţiilor atmosferice, acoperând cu material impermeabil, de asigurat amenajarea dispozitivelor pentru evacuarea apei, ţevelor, cozorocului şi pervazurilor. Este interzisă zidirea în timpul ploii şi la temperaturi negative.

 • Nu folosiţi plastificatorii de calitate dubiosă.
 • Nici într-un caz nu adaugaţi în mortar mijloace de spălătorie de tip GALA).


  Nu adaugaţi în mortar supliment antigeratic şi aşa elemente, ce conţin săruri (nitratul natriului, potasa, sarea, mijloace de spălătorie, şampoane, etc.) ce poate aduce la formarea urmelor de sare şi petelor pe suprafaţa zidului de cărămidă.

 • Nici într-un caz nu folosiţi soluţii de sare (aciduri)pentru curaţarea zidului terminat.
 • După terminare acoperiţi zidirea cu mijloace hidrofobe.
  Recomendăm chimicatul hidrofob
  REMISIL
  (Germania)
 • Măreşte puterea cărămizii
 • Previne apariţiei petelor de sare
 • Măreşte rezistenţa la ger
 • Micşorează absorbţia apei
 • Apără de ploi acidice
 • Dă proprietăţi anticiupercile şi antibacteriale
 • Uşurează curaţirea faţadelor